Haagsblauw
Juffrouw Idastraat 18b
2513 BG Den Haag
T 070 360 81 99
post@haagsblauw.nl

Haagsblauw is een handelsnaam van
Jean Cloos Art Direction bv bno
KvK Haaglanden 27116733

bno


Interprovinciaal Overleg (IPO)
Regionaal samenwerken aan Europese
klimaatdoelstellingen

IPO

 

Een klimaatneutraal Europa in 2050. Een mooi streven en passend bij de klimaatdoelen uit het Parijsakkoord, zo vinden de Nederlandse provincies. Voor het Interprovinciaal Overleg ontwierpen we een heldere folder waarin de twaalf provincies aan de hand van ‘best practices’ laten zien hoe CO-uitstoot kan worden teruggedrongen én een duurzaam Europa kan worden gerealiseerd. De Nederlandse aanpak kan andere Europese landen inspireren en als voorbeeld dienen voor de uitwerking van plannen door de Europese Commissie.


Vrije Universiteit Amsterdam
Exchange brochure

VU Amsterdam

 

Voor de Bachelor- en Masterbrochures van de Vrije Universiteit Amsterdam is een dynamische lay-out ontwikkeld, met meer ruimte voor iconen en infographics.
Voortbordurend op deze lay-out hebben we de brochure voor Exchange students vorm gegegeven.


Vrije Universiteit Amsterdam
Internationale Master- en Bachelorbrochures
DVDW

Voor de internationale Master- en Bachelorbrochures van de Vrije Universiteit Amsterdam was de wens een meer dynamische lay-out waarin een grote rol is weggelegd voor infographics. Binnen de kaders van de huisstijl hebben we een vorm bedacht die voortborduurt op die van het jaarverslag, maar toch de brochures een onderscheidend en eigen karakter geeft.


Gemeente Woerden
WoerdenWijzer

PZH

 

WoerdenWijzer is onderdeel van de gemeente Woerden.
Op Woerdenwijzer.nl kun je terecht voor alle hulpvragen m.b.t. zorg, gezin, werk en inkomen.
Wij ontwikkelden hiervoor een logo en een herkenbare campagnestijl. Voor de campagne werden verschillende online een offline middelen ingezet, waaronder deze folders.


Federatie Medisch Specialisten
Magazine de Medisch Specialist

PZH

 

De Federatie Medisch Specialisten is dé beroepsvereniging voor en door medisch specialisten. Via alle Nederlandse wetenschappelijke verenigingen vertegenwoordigt de Federatie ongeveer 20.000 medisch specialisten. Eind 2014 kreeg deze nieuw op te richten federatie een definitief akkoord van haar leden. Een nieuwe huisstijl volgde. Aan Haagsblauw de vraag het ledenmagazine te ontwikkelen. De eerste uitgave rolde april 2015 van de pers. Tot volle tevredenheid van de opdrachtgever. We gaan er 4 per jaar maken.
[pdf 1,7 mb]

Haagsblauw verzorgde concept, ontwerp en opmaak.


SNV Magazine Connect
schaamrood

 

Het jaarlijkse magazine Connect van SNV heeft een restyling ondergaan. Deze terug- en vooruitblik in de vorm van een magazine (de vervanger van het gebruikelijke publieke jaarverslag) toont projecten, mensen, partners, visies en financiën. SNV is een Nederlandse ontwikkelingshulporganisatie, werkzaam in 36 landen.
[bladerpdf]

Haagsblauw verzorgde concept en opmaak voor print en bladerpdf.