Haagsblauw
Juffrouw Idastraat 18b
2513 BG Den Haag
T 070 360 81 99
post@haagsblauw.nl

Haagsblauw is een handelsnaam van
Jean Cloos Art Direction bv bno
KvK Haaglanden 27116733

bno


Vrije Universiteit Amsterdam Onderwijsvisie
DVDW

Een universiteit is bij uitstek een organisatie waarvan de kwaliteit wordt bepaald door de kwaliteit van de mensen die er werken en studeren. Die kwaliteit is gebaat bij een diversiteit aan opvattingen en overtuigingen. Toch heeft een universiteit ook een visie nodig. Een visie die identiteitsbepalend is en die verwoordt wie de VU is en wie ze naar de toekomst wil zijn. Maar een visie kan alleen functioneren als ze binnen de universitaire gemeenschap onderwerp van gesprek blijft. Vandaar dat de VU op de campus tentoonstellingspanelen heeft neergezet met daarop opvattingen en overtuigingen van o.a. hoogleraren, docenten, alumni en studenten.
Onderdeel van het uitdragen van de onderwijsvisie is een z-card waar dezelfde personen als op de panelen aan het woord komen.

Haagsblauw verzorgde het ontwerp en de opmaak


Vrije Universiteit Amsterdam Onderwijsagenda
DVDW

Onder het thema -Onderwijs op koers- heeft de VU een vijftal A5 brochures uitgegeven. Waaronder deze Onderwijsagenda Vrije Universiteit. Zoals de term agenda al aangeeft wordt jaarlijks een update van de plannen gemaakt. De eerste versie van de onderwijsagenda stamt van januari 2013, deze brochure betreft de stand van zaken en prioriteiten voor 2014.
[pdf 480 kb]

Haagsblauw verzorgde ontwerp en opmaak van deze brochure, maar ook van de andere 4 brochures.


Provincie Zuid-Holland
Jaarverslag Commissaris van de Koning
schaamrood

 

Met dit jaarverslag - het eerste in zijn derde ambtsperiode als Commissaris van de Koning in de provincie Zuid-Holland - neemt Jan Franssen afscheid van zijn ambt. Uiteraard niet zonder verantwoording af te leggen over zijn werkzaam­heden in 2012 en 2013. Zoals gebruikelijk is een overzicht van belangrijke ontwikkelingen in het veiligheidsdomein opgenomen. Ook het overzicht van de Zuid-Hollandse burgemeesters, een selectie van werkzaamheden uit zijn agenda en het overzicht van provinciale en koninklijke onderscheidingen ontbreken niet.
Jan Franssen was Commissaris van de Koningin/Koning van
3 mei 2000 tot 31 december 2013. [pdf 640 kb]

Haagsblauw verzorgde concept, ontwerp en opmaak.


Gemeente Den Haag
Folder Voortijdig schoolverlater
schaamrood

 

Elke jongere verdient goede kansen. Soms zijn er omstandigheden die het extra moeilijk maken om terug te gaan naar school.
Dan brengen de casemanagers je in contact met mensen die je kunnen helpen. In opdracht van gemeente Den Haag en het Regionale Meld- en Coördinatiepunt Haaglanden maakten we deze folder, zo worden jongeren geïnformeerd en op weg geholpen naar een mooie toekomst.
[pdf 640 kb]

Haagsblauw verzorgde concept, ontwerp en opmaak.


EMMA Communicatie Het Nieuwe Werken

PZH

 

Bij steeds meer bedrijven is Het Nieuwe Werken ingevoerd.
Werkgevers organiseren het werk anders en sturen hun
medewerkers anders aan. Werknemers vullen hun werk zelf in en zijn er verantwoordelijkheid voor. Hoe blijf je daar gezond bij? Deze brochure biedt tips voor werkgevers en werknemers
om dit goed te organiseren.
[pdf 390kb]
Haagsblauw verzorgde concept, ontwerp en opmaak


Provincie Zuid-Holland
Bloemlezing uit toesprakenvan Jan Franssen

PZH

 

Een bloemlezing uit de toespraken van Jan Franssen,
uitgesproken tijdens zijn tweede ambtstermijn, 2006-2012
Deze speciale uitgave bevat 21 toespraken van de Commissaris. Speeches
die hij uitsprak in de afgelopen zes jaar van zijn tweede ambtstermijn.
[pdf 2,7 mb]
Haagsblauw verzorgde het ontwerp en de opmaak.