Haagsblauw
Juffrouw Idastraat 18b
2513 BG Den Haag
T 070 360 81 99
post@haagsblauw.nl

Haagsblauw is een handelsnaam van
Jean Cloos Art Direction bv bno
KvK Haaglanden 27116733

bno


Raad voor Cultuur
Hand out Goed opdrachtgeverschap
Gemeente Den Haag

 

In het advies ‘Goed opdrachtgeverschap - Vragen naar de onbekende weg’ schetst de Raad voor Cultuur een beeld van de stand van zaken rondom het opdrachtgeverschap in de architectuursector. De raad doet in het advies een serie aanbevelingen om het opdrachtgeverschap te bevorderen. In deze hand out zijn deze aanbevelingen op een rij gezet.
[pdf 1 mb]
Haagsblauw verzorgde het ontwerp en de opmaak.


Verslavingszorg Noord Nederland Cliënteninformatie
DVDW

De afdeling Communicatie van Verslavingszorg Noord Nederland heeft afgelopen jaar een flinke start gemaakt met het aanpassen van de informatie die cliënten tijdens hun behandeling krijgen, zowel in tekst als in uiterlijk.
Geanalyseerd is hoe cliënten het beste geïnformeerd kunnen worden. Dit heeft tot enorme verbeteringen geleid. In de loop van 2014 zal de vernieuwde cliënten­informatie, waaronder folders, brieven, werkmappen, posters en afsprakenkaartjes, op steeds meer VNN-locaties zichtbaar worden voor cliënten.
Haagsblauw verzorgde concept, ontwerp en opmaak.


Nuffic
Gids voor buitenlandse studenten in Nederland
DVDW

'If you have been invited over for dinner or lunch, it is customary to offer the host a little token of your appreciation: flowers or a bottle of wine are good options.' Een handzame gids van het Nuffic voor iedere (aankomende) buitenlandse student in Nederland. Van de voorbereidingen thuis, praktische informatie tot de gewoonten in Nederland, alles in een compact boekje voor de buitenlandse student. Zo wordt een studieverblijf in Nederland nog leuker! Nuffic is een organisatie voor de internationale samenwerking in hoger onderwijs.
Haagsblauw verzorgde concept, ontwerp en opmaak.


Gemeente Den Haag Kinderrechten Actieweken
kinderrechten

 

Tijdens de Kinderrechten actieweken (21 september t/m 20 november 2011) organiseerde gemeente Den Haag tal van activiteiten voor de jeugd. Aan welk kinderrecht moet de gemeente Den Haag extra aandacht besteden? En hoe? Een serie van 4 flyers (met twee scheur-handelingen om te toveren tot een ansichtkaart) nodigt de doelgroep uit hun ideeën naar wethouder Klein (Jeugdbeleid) te sturen. Op de Dag van de Rechten van het Kind, koos de wethouder 5 kaarten uit. Met de ideeën die daar op staan, gaat hij aan de slag.
Haagsblauw verzorgde concept, ontwerp en opmaak.


TU Delft Brochure Dutch Wind Energy Research
TUDelft

 

Nederland heeft een grote internationale reputatie als om het onderzoek en onderwijs gaat op het gebied van windenergie. Dat is niet verwonderlijk als je naar onze lange historie kijkt op dit vlak. In deze brochure bundelen de Wind R&D-sector en de Nederlandse Energy Research Association hun krachten, om zo een overzicht te geven van de vele inspirerende projecten die innovatief Nederland tot die belangrijke speler maken.
[pdf 900 kb]
Haagsblauw verzorgen concept en uitvoering.


Gemeente Den Haag
Haagse jeugd grijpt hun kans
Gemeente Den Haag

 

Buiten het wekelijkse contact met jongeren, sprak Sander Dekker, Wethouder Onderwijs, Jeugd en Sport van Gemeente Den Haag (2006-2010), twee keer per jaar in een informele setting met Haagse jongeren onder het motto 'Jouw toekomst, jouw kans'.
Haagsblauw verzorgde ontwerp van logo, flyers, affiches en banners.


Provincie Zuid-Holland
Startschot strandbibliotheken

PZH

 

De zomer van 2005, dát was pas een echte zomer! Een hittegolf en de opening van de eerste Nederlandse strandbibliotheken in Katwijk, Scheveningen en Hoek van Holland. Gedeputeerde Van Heijningen van provincie Zuid-Holland en wethouder Van Duijn van Katwijk gaven donderdag 30 juni 2005 het startsein voor een Nederlandse primeur door in Katwijk de strandbibliotheek officieel te openen. 
Haagsblauw verzorgde woordbeeld, affiches en vlagggen.