Haagsblauw
Juffrouw Idastraat 18b
2513 BG Den Haag
T 070 360 81 99
post@haagsblauw.nl

Haagsblauw is een handelsnaam van
Jean Cloos Art Direction bv bno
KvK Haaglanden 27116733

bno


BOVO Haaglanden Nieuwe huisstijl
DVDW

BOVO Haaglanden zorgt voor een soepele overstap van basisschool naar voortgezet onderwijs. We ontwikkelden een fris nieuw logo waarin de overstap en de leerling verbeeld worden met daarnaast een bijpassende huisstijl die inmiddels is toegepast op o.a. de website, diverse brochures, rolbanners en een procedureboek.


TU Delft Jubileumlogo Electrical Engineering
DVDW

Gefeliciteerd! De faculteit Electrical Engineering van de TU Delft bestaat 110 jaar!!! Voor het festiviteiten in 2015-2016 is een speciaal jubileumlogo ontwikkeld. Uitgangspunt is het circuit van een printplaat. Dit staat voor het grote netwerk van elektriciteit, maar ook voor de nano-vorm van electrical engineering. De 110 wordt gevormd door elementen die je terugvindt in schakeltekeningen. Goud = jubileum, blauw = TU Delft.

Haagsblauw verzorgde concept en ontwerp.


Stichting Erkend Hypotheekadviseur wordt SEH
DVDW

De Stichting Erkend Hypotheekadviseur is een organisatie in beweging. Het beeldmerk 'Erkend Hypotheekadviseur’ uit 1998 onderging in 2010 een restyling en de stichting kreeg een geheel nieuwe daarbij aansluitende huisstijl.
5 jaar later is de stichting niet alleen een beroepsvereniging voor de professionele hypotheekadviseurs, maar ook voor de professionele financieel adviseur in Nederland. De naam van de stichting verwordt tot de meer algemene afkorting: SEH.
Het nieuwe logo en huisstijlhandboek werden begin 2016 ingevoerd.

Haagsblauw verzorgde het nieuwe logo… net als in 2010.


Mediatorsfederatie Nederland Huisstijl
DVDW

De grote landelijke verenigingen van mediators hebben zich verenigd in de ‘Mediatorsfederatie Nederland’. Daarmee is een belangrijke stap gezet in de organisatie en de professionalisering van het mediatorsberoep. De lancering van de federatie vond plaats tijdens het Mediationcongres 2013 op vrijdag 15 november in Utrecht. Haagsblauw ontwikkelde het nieuwe logo waaronder de diverse onderdelen hun plek gaan vinden. Ook de doorontwikkeling van de huisstijl was en is bij ons in goede handen.

Haagsblauw verzorgde concept, ontwerp en implementatie.


Hotelschool The Hague Refreshing huisstijl
schaamrood

 

Na 13 jaar was het logo van Hotelschool The Hague, destijds ook door Haagsblauw ontworpen (pdf), toe aan een refreshing. De nieuwbouw in Amsterdam was hiervoor een mooie aanleiding. Maar ook de nieuwe profilering van Hotelschool The Hague maakte een herstructurering van het bestaande logo noodzakelijk. Meerdere divisies herkenbaar onder één 'brand', dat was de doelstelling (pdf). Deze is per 1 juni 2013 een feit. Het logo is er, de implementatie is een volgende stap…

Haagsblauw verzorgde de refreshing en het ontwerp van het logo, alsmede de implementatie en vastlegging hiervan.